Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i PLIKÓW COOKIES sklepu BUSczęści

Szanowny Kliencie,     

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Od dnia 25.05.2018 wprowadziliśmy nową Politykę Prywatności dostosowaną do obowiązujących przepisów

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Informacje podstawowe

1.1.1 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

1.1.2. Sklep przetwarza dane tylko i wyłącznie w zakresie na jaki Klient wyraził zgodę. 

1.1.. Nadrzędnym celem przetwarzania danych jest realizacja złożonego zamówienia, braki podstawowych danych lub brak zgody na ich przetworzenie uniemożliwia realizację zamówienia. 

1.1.4. Klient ma prawo w dowolnym momencie na zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych. 

1.1.5. Sklep zobowiązuje się do dostosowywania działania sklepu, regulaminu oraz niniejszej polityki prywatności do obowiązujących norm prawnych. 

1.1.6. Sklep BUSczęści przetwarza za zgodą Klienta jedynie niezbędny, minimalny zakres danych osobowych w celu przeprowadzenia działania nadrzędnego jakim jest realizacja zamówienia. 

1.1.7. Brak zgody lub zmiana minimalnych danych osobowych niezbędnych do wykonania wymienionych w niniejszym regulaminie czynności uniemożliwia wykonanie tejże czynności.

1.2. Obowiązujące normy prawne

Nasz sklep działa zgodnie obowiązującymi przepisami:

1.2.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej RODO,

1.2.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

1.2.3. RODO zastąpił obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w sklepie BUSczęści jest:

ELMIR PHU ELZBIETA LACHOWSKA

JATNE 14

05-430 CELESTYNÓW

NIP: 5271323870

REGON: 141608175

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2482

W/w dane można zweryfikować  na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane niezbędne  do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3.1. CELE  PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

3.1.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

3.1.2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub zgłosić  taką dyspozycję mailowo, telefonicznie i za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając list.

3.2. Informacje niezbędne do złożenia zamówienia w naszym sklepie zarówno dla obsługi umowy jak i wysyłki:

3.2.1. Imię i nazwisko

3.2.2. Adres doręczenia (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

3.2.3. Adres e-mail

3.2.4. Numer telefonu

 

3.3. Archiwizacja danych związanych z zamówieniem  w celu zachowania prawa do rękojmi i gwarancji:

3.3.1. Imię i nazwisko

3.3.2. Adres doręczenia (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

3.3.3. Adres e-mail

3.3.4. Numer telefonu

3.3.5. Komentarz do zamówienia – jeśli wystąpił

 

3.4. Przechowywanie danych w celu wystawienia faktury i przechowywania faktury w ramach obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych, obejmuje dane:

3.4.1. Nazwę działalności gospodarczej

3.4.2. Imię i nazwisko

3.4.3. Adres działalności gospodarczej

3.4.4. Numer NIP

 

3.5. Dane wskazane w pkt. 3.2. powyżej przekazywane są do są firmom przewozowym dokonującym dostarczenia towaru

 

3.6. W przypadku jeśli w procesie realizacji zamówienia Klient skorzysta z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep BUSczęści, z punktu widzenia RODO, zewnętrzni dostawcy płatności nie są procesorami danych osobowych.

3.7.  Klient chce skorzystać subskrypcji newslettera oraz wyraża zgodę na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia lub podczas przeglądania strony www sklepu wykorzystywany jest jedynie adres e-mail.  

3.7.1. Z subskrypcji newslettera Klient ma prawo w dowolnej chwili możesz zrezygnować wysyłając do nas wiadomość email na elmir12@wp.pl

 

 1. Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych

 

4.1. Okres przechowywania danych dotyczących zamówień wynosi 2 lata, wynika on z przepisów Art. 568. § 1 Kodeksu Cywilnego

4.2. Okres wskazany w pkt. 1 jest wydłużany do 5 lat w przypadku jeśli w ramach zamówienia była wystawiona faktura VAT, wynika to z obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych przynajmniej przez okres przedawnienia zobowiązania z nich wynikającego.

4.3. Klient przekazujące dane do sklepu BUSczęści ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

4.4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Polityka postępowania z plikami cookies

 

5.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.4.1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.4.2. statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

5.6.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

5.6.2.  cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

5.6.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

5.6.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5.6.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

5.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

5.10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

 

6.Bezpieczeństwo danych osobowych

 

6.1. Środki techniczne stosowane przez sklep BUSczęści  w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych:

6.1.1. certyfikat SSL z szyfrowaniem 256 bitowym kluczem w celu zabezpieczenia połączenia pomiędzy komputerem Klienta a Sklepem,

6.1.2. sklep znajduje się na platformie elektronicznej www.shoper.pl która gwarantuje całkowite bezpieczeństwo

6.1.3. została wdrożona polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, określono procedury na wypadek utraty danych, oraz przeprowadzono analizę ryzyka

6.1.4. dostęp do danych osobowych został ograniczony dla upoważnionych pracowników sklepu

6.1.5. z  firmami zewnętrznymi przetwarzającymi powierzone dane dostosowano umowy do obowiązujących przepisów

Sklep BUSczęści zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane  i / lub przetwarzane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i ELMIR PHU Elżbieta Lachowska

 

          

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Udostępnienie danych osobowych

7.1.1. w przypadku sytuacji, kiedy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi danych osobowych udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep BUSczęści dane takie udostępni.

7.2. sklep BUSczęści zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej polityki prywatności, szczególnie w przypadku zmiany przepisów prawa, którym podlega przetwarzanie danych osobowych lub ulegną zmianie warunki techniczne świadczenia usług przez sklep.

7.3. W zakresie pytań i wątpliwości dotyczących polityki prywatności sklepu BUSczęści prosimy kierować korespondencję na adres:

7.3.1. e-mail:  elmir12@wp.pl

7.3.2. Adres korespondencyjny: Sklepu BUSczęści- ELMIR PHU ELŻBIETA LACHOWSKA JATNE 14, 05-430 CELESTYNÓW

 

Polityka prywatności i PLIKÓW COOKIES sklepu BUSczęści

Szanowny Kliencie,     

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Od dnia 25.05.2018 wprowadziliśmy nową Politykę Prywatności dostosowaną do obowiązujących przepisów

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Informacje podstawowe

1.1.1 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

1.1.2. Sklep przetwarza dane tylko i wyłącznie w zakresie na jaki Klient wyraził zgodę. 

1.1.. Nadrzędnym celem przetwarzania danych jest realizacja złożonego zamówienia, braki podstawowych danych lub brak zgody na ich przetworzenie uniemożliwia realizację zamówienia. 

1.1.4. Klient ma prawo w dowolnym momencie na zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych. 

1.1.5. Sklep zobowiązuje się do dostosowywania działania sklepu, regulaminu oraz niniejszej polityki prywatności do obowiązujących norm prawnych. 

1.1.6. Sklep BUSczęści przetwarza za zgodą Klienta jedynie niezbędny, minimalny zakres danych osobowych w celu przeprowadzenia działania nadrzędnego jakim jest realizacja zamówienia. 

1.1.7. Brak zgody lub zmiana minimalnych danych osobowych niezbędnych do wykonania wymienionych w niniejszym regulaminie czynności uniemożliwia wykonanie tejże czynności.

1.2. Obowiązujące normy prawne

Nasz sklep działa zgodnie obowiązującymi przepisami:

1.2.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej RODO,

1.2.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

1.2.3. RODO zastąpił obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych w sklepie BUSczęści jest:

ELMIR PHU ELZBIETA LACHOWSKA

JATNE 14

05-430 CELESTYNÓW

NIP: 5271323870

REGON: 141608175

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2482

W/w dane można zweryfikować  na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane niezbędne  do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3.1. CELE  PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

3.1.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

3.1.2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub zgłosić  taką dyspozycję mailowo, telefonicznie i za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając list.

3.2. Informacje niezbędne do złożenia zamówienia w naszym sklepie zarówno dla obsługi umowy jak i wysyłki:

3.2.1. Imię i nazwisko

3.2.2. Adres doręczenia (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

3.2.3. Adres e-mail

3.2.4. Numer telefonu

 

3.3. Archiwizacja danych związanych z zamówieniem  w celu zachowania prawa do rękojmi i gwarancji:

3.3.1. Imię i nazwisko

3.3.2. Adres doręczenia (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

3.3.3. Adres e-mail

3.3.4. Numer telefonu

3.3.5. Komentarz do zamówienia – jeśli wystąpił

 

3.4. Przechowywanie danych w celu wystawienia faktury i przechowywania faktury w ramach obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych, obejmuje dane:

3.4.1. Nazwę działalności gospodarczej

3.4.2. Imię i nazwisko

3.4.3. Adres działalności gospodarczej

3.4.4. Numer NIP

 

3.5. Dane wskazane w pkt. 3.2. powyżej przekazywane są do są firmom przewozowym dokonującym dostarczenia towaru

 

3.6. W przypadku jeśli w procesie realizacji zamówienia Klient skorzysta z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep BUSczęści, z punktu widzenia RODO, zewnętrzni dostawcy płatności nie są procesorami danych osobowych.

3.7.  Klient chce skorzystać subskrypcji newslettera oraz wyraża zgodę na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia lub podczas przeglądania strony www sklepu wykorzystywany jest jedynie adres e-mail.  

3.7.1. Z subskrypcji newslettera Klient ma prawo w dowolnej chwili możesz zrezygnować wysyłając do nas wiadomość email na elmir12@wp.pl

 

 1. Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych

 

4.1. Okres przechowywania danych dotyczących zamówień wynosi 2 lata, wynika on z przepisów Art. 568. § 1 Kodeksu Cywilnego

4.2. Okres wskazany w pkt. 1 jest wydłużany do 5 lat w przypadku jeśli w ramach zamówienia była wystawiona faktura VAT, wynika to z obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych przynajmniej przez okres przedawnienia zobowiązania z nich wynikającego.

4.3. Klient przekazujące dane do sklepu BUSczęści ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

4.4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Polityka postępowania z plikami cookies

 

5.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.4.1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.4.2. statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

5.6.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

5.6.2.  cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

5.6.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

5.6.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5.6.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

5.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

5.10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

 

6.Bezpieczeństwo danych osobowych

 

6.1. Środki techniczne stosowane przez sklep BUSczęści  w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych:

6.1.1. certyfikat SSL z szyfrowaniem 256 bitowym kluczem w celu zabezpieczenia połączenia pomiędzy komputerem Klienta a Sklepem,

6.1.2. sklep znajduje się na platformie elektronicznej www.shoper.pl która gwarantuje całkowite bezpieczeństwo

6.1.3. została wdrożona polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, określono procedury na wypadek utraty danych, oraz przeprowadzono analizę ryzyka

6.1.4. dostęp do danych osobowych został ograniczony dla upoważnionych pracowników sklepu

6.1.5. z  firmami zewnętrznymi przetwarzającymi powierzone dane dostosowano umowy do obowiązujących przepisów

Sklep BUSczęści zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane  i / lub przetwarzane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i ELMIR PHU Elżbieta Lachowska

 

          

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Udostępnienie danych osobowych

7.1.1. w przypadku sytuacji, kiedy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi danych osobowych udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep BUSczęści dane takie udostępni.

7.2. sklep BUSczęści zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej polityki prywatności, szczególnie w przypadku zmiany przepisów prawa, którym podlega przetwarzanie danych osobowych lub ulegną zmianie warunki techniczne świadczenia usług przez sklep.

7.3. W zakresie pytań i wątpliwości dotyczących polityki prywatności sklepu BUSczęści prosimy kierować korespondencję na adres:

7.3.1. e-mail:  elmir12@wp.pl

7.3.2. Adres korespondencyjny: Sklepu BUSczęści- ELMIR PHU ELŻBIETA LACHOWSKA JATNE 14, 05-430 CELESTYNÓW

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl